Bijbelverhaal "Vriendschap"

Tijdens de eerste Kliederkerk gaan we aan de slag met het thema 'Vriendschap'. Het Bijbelverhaal wat hierbij centraal staat, gaat over 4 vrienden die hun zieke vriend bij Jezus brengen. Het hele verhaal kun je hieronder lezen. 

Lukas 5 : vier vrienden
17 Op een dag zaten er ook ​farizeeën​ en wetsleraren naar ​Jezus​ te luisteren. Ze waren overal vandaan gekomen, uit ieder dorp in Galilea en Judea, en ook uit Jeruzalem.
Jezus​ had van God de macht gekregen om mensen beter te maken.
18 Er kwamen een paar mannen aan met een draagbed. Daar lag een man op die niet kon lopen. De mannen wilden hem naar binnen brengen en vlak voor ​Jezus​ neerleggen.
19 Maar het was zo druk dat ze er niet langs konden. Daarom klommen ze op het dak. Ze haalden een paar tegels weg van het dak. En ze lieten de man op zijn ​bed​ naar beneden ​zakken, vlak voor ​Jezus.
20 ​Jezus​ zag dat die mensen in hem geloofden. Daarom zei hij tegen de man die niet kon lopen: ‘Ik ​vergeef​ je alles wat je verkeerd gedaan hebt.’
Jezus​ laat zijn macht zien
21 Toen de wetsleraren en de ​farizeeën​ dat hoorden, dachten ze: Wie denkt hij wel dat hij is! Hij beledigt God. Alleen God kan de ​zonden​ van mensen ​vergeven!
22 Maar ​Jezus​ wist wat ze dachten. Daarom zei hij tegen hen: ‘Het is anders dan jullie denken.
23 Het lijkt makkelijk om te zeggen: ‘Ik ​vergeef​ je alles wat je verkeerd gedaan hebt.’ Het lijkt veel moeilijker om te zeggen: ‘Sta op en ga lopen.’
24 Maar ik ben de ​Mensenzoon. God heeft mij de macht gegeven om ​zonden​ te ​vergeven. Dat zal ik jullie laten zien.’
Toen zei ​Jezus​ tegen de man die niet kon lopen: ‘Sta op, pak je ​bed​ op, en loop naar huis.’
25 Meteen stond de man op. Hij pakte zijn ​bed​ op en liep naar huis. En terwijl hij naar huis liep, dankte hij God.
Iedereen had gezien wat er gebeurd was.
26 De mensen waren diep onder de indruk. Ze dankten God en zeiden vol eerbied tegen elkaar: ‘Het is ongelofelijk wat wij vandaag meegemaakt hebben!’

(bron: Bijbel in Gewone Taal)

(beeld: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:National_Memorial_Arboretum,_Arm...)

Dit bericht hoort bij Ontdekkerk-editie: 

Categorie: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.